กลับไปรายการกระดานข่าว ตอบกลับ โพสใหม่

`• วิธีเปลี่ยนอาชีพคลาส 2 ( Knight )

Knight1 เมื่อถึงเลเวล60 แล้วสามารถไปรับเควสเปลี่ยนอาชีพ  Knight ได้ที่ [Knight Master]Karantur
Karantur จะมีคำสังให้เราไปกำจัด Drillers จำนวน 20 ตัวเมื่อกำจัดได้ตามจำนวนแล้วให้กลับไปส่งเควส ที่ Karantur จะได้รับจดหมายNominated of Master2. Karantur จะให้เรานำจดหมายที่ได้นั้นไปมอบให้ Hormes ซึ่งอยู่ที่Fountain of Dead PersonทางเหนือของLeren Mountains
    แต่ก่อนที่จะนำจดหมายไปให้นั้นจะต้องไปตามล่า Kidler ซึ่งอยู่แถวๆปากถ้ำ ClockWorks ทางเหนือของ Drakon
   เพื่อหาเบาะแสของ Golden Helmet of Billaon เพื่อนำไปให้ [Knight Priest]Hormes3.Hormesได้ขอร้องให้ เรานำ Golden Helmet of Billaon ไปให้ Kuriminซึ่งเป็นคนดูแลอยู่แถว Plain of Bubble เมื่อมอบของให้ Kurimin จะมอบScroll of Stamp ให้4.หลังจากนั้น Kurimin จะให้เราไป Magmient ใน Darkon3 เพื่อตามหา Altar ofKnight และส่งมอบ Scroll of Stamp ให้ [Knight Sage]Rophee แต่ต้องตามหาSoul Stone ซึ่งหาได้จาก Wheelems จำนวน 8 ชิ้น และนำไปด้วย5.เมื่อนำ Soul Ston และ Scroll of Stamp มาให้ Rophee แล้ว Rophee จะมอบMark of Hero มาให้และบอกให้ไปกำจัด VanelGuardian ซึ่งอยู่ใน Room ofGuardians ที่อยู่ในพื้นที่ Guardiane แล้วนำหัวใจไปให้ให้ [KnightGuardian]Bonaper เมื่อนำหัวใจบอง VanelGuardian (Heart of Venel) และMarkof Heroไปให้ Bonaper แล้วก็ถือว่าการเปลี่ยนอาชีพสำเร็จ
เรื่อยๆ ไปจนแก่ ;).
ขอบคุณ
ขอบคุณค่ะ
ตัวKidler  ยุไหนอะ

เมืองดาคอนงะ
กด M ดูแผนที่เลยงิ =0=

ดูชื่อมอน ละบินตามไป
เรื่อยๆ ไปจนแก่ ;).
กลับไปรายการกระดานข่าว