กลับไปรายการกระดานข่าว ตอบกลับ โพสใหม่

ขายไอดี

ชื่อ  12หาง65  
เวิล 2

----------------------------------------------------------
เลิกแจ้งแบนมานานเพราะคนน้อย แต่คนนี้รู้สึกจะหลอกคนอื่นๆไปทั่ว
กลับไปรายการกระดานข่าว