กลับไปรายการกระดานข่าว ตอบกลับ โพสใหม่
ไม่ทราบว่าส่งเอกสารเข้ามาหรือยังครับ
จากที่ตรวจสอบดู ยังไม่พบเอกสารยืนยันร้าน พบแต่ข้อมูลการสมัคเท่านั้น
ถ้านเล่นบ้าน อันนี้คงยืนยันไม่ได้นะครับ เพราะต้องใช่ใบพานิช ชื่อ ร้าน และเอกสารเกี่ยวกับร้านอีกหลายอย่างเลย
กลับไปรายการกระดานข่าว