กลับไปรายการกระดานข่าว ตอบกลับ โพสใหม่

ใครเห็นด้วยกับผมบ้าง (อยากให้เจ้าตัวเขารุ้)

NOTE: หัวข้อถูกปิด เจ้าของถูกแบนหรือถูกลบ
NOTE: หัวข้อถูกปิด เจ้าของถูกแบนหรือถูกลบ
[flash]data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABAAAAARCAYAAADUryzEAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAitJREFUOMuNUz2LGlEUPW8cdcZxHYMSYxFJwMYtraJFsA1skYXsV35BuoS0CdMEEkghaTbtstVkRfCjE1nBgBBTWI6Fa7AKZCcSjWNGNo4vzTx5GjfkwoM7h3Puu++eO8A1QSl9RCn96p6j63gCJ1Aopbvsu9PppFluGEaG4+1SSqWVApRSxXEcHcAxpfQtAHi93lvcRTGX98blnLEiBADG4/HDUCj0nhMMAUTWul3BbNt+EggEqgIAJBKJL41G44IjRzY8d4k1Go2LeDw+WJlFOBw+tCxrwAY3Go365XL5vFwun49Goz7DLcsahMPhQ/Z8kVL6AEBkPp/fFkXRBwCWZc2y2ewHwzA+AcD29va9drt9FAwGJUVRfKZp3hVF8TGAITirlkfX9SqALa7DLV3Xq5u4wiZvk8nkJYAJB01c7K8g+Xy+lEqlbqiq6stkMnfcCf+UZfk+IeTSte+mbdsfZVkOAUCr1RpMJpOrbrf7gwDIAoj5/f7gcDh8pSiKzxWZhJAzN98jhMQAYDqdXkWj0Rez2ewXgG+EteI4zjtBEPbxH7FYLAoej+cZv4k7vNi27d/rIh4TBGGfUrqzLJDL5cx+v/+dLYmqqieVSqXLBPV6vaeq6glbtl6vZ+ZyOZO/QEokEs81TStIknQAQKjVasfMqmazeQpAkCTpQNO0QjwefwpAWu9SApBmXRWLxZesQKlUes39fGkAvqWN/5hVGsCem5cAfN5E+gOJQDf27DCxCAAAAABJRU5ErkJggg==[/flash]
เห็นอะป่าว
กลับไปรายการกระดานข่าว