กลับไปรายการกระดานข่าว ตอบกลับ โพสใหม่
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
w=480&nsivbbl=59324&smoothing=0&fmt=34&nsivbl=1%2E92&debug%5FplaybackQuality=medium&md=1&csipt=watch&sourceid=ys&nsipbps=49991%2E919191919194&debug%5Fdate=Tue%20Mar%201%2013%3A00%3A35%20GMT%2B0700%202011&debug%5FvideoId=unyYxBElnFM&vq=auto&debug%5FsourceData=BDA644247HH1298958714997005&el=detailpage&referrer=http%253A%252F%252Fwww%2Eyoutube%2Ecom%252Fresults%253Fsearch%5Fquery%253D%2525E0%2525B8%25259B%2525E0%2525B8%2525AD%2525E0%2525B8%252594%2525E0%2525B9%252581%2525E0%2525B8%2525AB%2525E0%2525B8%252581%2526aq%253Df&vw=480&screenw=1024&vh=360&nsidf=54&screenh=768&fexp=906320%2C904522%2C901030&cfps=25&playerw=640&nsiabl=2%2E02&playerh=390&h=360&vid=81qYIhH04BdYoiV5CCTUkeQ9J%5FG6UzG0C&debug%5FflashVersion=WIN%2010%2C1%2C82%2C76&pd=0&fs=0&q=%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2581&plid=AASdZWS0yp8raXVn&cr=US&scoville=1&nsiabbl=24876&hl=th%5FTH&sd=BDA644247HH1298958714997005
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[flash]<object style="height: 390px; width: 640px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/unyYxBElnFM?version=3"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/unyYxBElnFM?version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="390"></object>[/flash]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
<iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="https://www.youtube.com/embed/unyYxBElnFM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
<iframe title="YouTube video player" width="640" height="510" src="https://www.youtube.com/embed/E02zWtvxfOY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
test sig! ^___^
❥❥i`m Qoo ♥
testtttttttttttttt
❥❥i`m Qoo ♥
testttttttttttttt
       
[img][/img]
[img][/img]
<object width="480" height="390"><param name="movie" value="https://www.youtube-nocookie.com/v/unyYxBElnFM?fs=1&amp;hl=th_TH"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="https://www.youtube-nocookie.com/v/unyYxBElnFM?fs=1&amp;hl=th_TH" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="390"></embed></object>
[img][/img]
<object width="640" height="390"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/1gYICVNHcpU&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/1gYICVNHcpU&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="390"></embed></object>
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[flash]<object style="height: 390px; width: 640px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/lO8TtDs_wHM?version=3"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/lO8TtDs_wHM?version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="390"></object>[/flash]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
ทำยังไงอะสอนมั่ง
กลับไปรายการกระดานข่าว