กลับไปรายการกระดานข่าว ตอบกลับ โพสใหม่

ข้อมูลต่างๆ เพิ่มระบบแต่งงาน Flyff

แก้ไขล่าสุด Pimzaa เมื่อ 2010-10-10 20:12


การอัพเกรดอาวุธ ชุดเกราะ โล่ห์  ธาตุ


โอกาสสำเร็จการเจาสล็อต
Suit:

0/1 = 80%
0/2 = 50%
0/3 = 20%
0/4 = 5%

Weapon/Shield:

0/1 = 50%
0/2 = 25%
0/3 = 12.5%
0/4 = 6.25%
0/5 = 3.13%
0/6 = 1.56%
0/7 = 0.78%
0/8 = 0.39%
0/9 = 0.20%
0/10= 0.10%

โอกาสการอัพเกรดทั่วๆไป

Weapon/Shield/Set:

+1 = 100%
+2 = 100%
+3 = 70%
+4 = 50%
+5 = 40%
+6 = 30%
+7 = 20%
+8 = 10%
+9 = 5%
+10 = 2%

โอกาสสำเร็จอัพเกรดธาตุ

+1 = 100%
+2 = 100%
+3 = 70%
+4 = 50%
+5 = 40%
+6 = 30%
+7 = 20%
+8 = 10%
+9 = 5%
+10= 2%
+11= 1.9%
+12= 1.8%
+13= 1.7%
+14= 1.6%
+15= 1.5%
+16= 1.4%
+17= 1.3%
+18= 1.2%
+19= 1.1%
+20= 1%

โอกาสสำเร็จ Ultimate
2% ตลอด


สัตว์เลี้ยง


โอกาสการได้ สัตว์เลี้ยงหรือ อาหารสัตว์ จากการแลกเปลี่ยนไข่ 10ใบ
Egg Exchanging Rates

500 Petfeed = 26%
1000 Petfeed = 22%
1500 Petfeed = 19%
2000 Petfeed = 13%
3000 Petfeed = 8%
4000 Petfeed = 3%
5000 Petfeed = 2%
Tiger = 1%
Lion = 1%
Rabbit = 1%
Fox = 1%
Dragon = 1%
Griffin = 1%
Unicorn = 1%

โอกาสการสุ่มชีวิตสัตว์
35% = +1
30% = +2
20% = +3
10% = +4
5% = +5

โอกาสสุ่มเลเวลสัตว์เลี้ยงในแต่ละคลาส
Pet Levels:

```````Class D / Class C / Class B / Class A / Class S
LVL 1 | 100%````51%`````40%`````35%````27%
LVL 2 |`````````31%`````28%`````23%````21%
LVL 3 |`````````18%`````18%`````17%````17%
LVL 4 |`````````````````10%``````12%````13%
LVL 5 |``````````````````4%``````7%`````9%
LVL 6 |```````````````````````````4% ``` 6%
LVL 7 |```````````````````````````2%````4%
LVL 8 |``````````````````````````````````2%
LVL 9 |``````````````````````````````````1%


ดูดแร่

โอกาสการได้ไอเท็มจากการดูดแร่
Small Toothed Wheel = 14.412%
Toothed Wheel = 9.804%
Gray Pill = 2.997%
Yellow Pill = 1.498%
Blue Pill = 0.749%
Red Pill = 0.375%
Gold Pill = 0.187%
Cloud Piece = 0.100%
Sunstone Piece = 0.612%
Moonstone Piece = 0.612%
Topaz Piece = 1.021%
Ruby Piece = 0.408%
Saphire Piece = 0.204%
Emerald Piece = 0.034%
Diamond Piece = 0.019%
Vaccum Card 2% = 9.804%
Vaccum Card 4% = 5.3710%
Vaccum Card 7% = 2.997%
Ocean Card 2% = 9.804%
Ocean Card 4% = 5.882%
Ocean Card 7% = 2.997%
Earthquake Piece 2% = 9.804%
Earthquake Piece 4% = 0.082%
Earthquake Piece 7% = 0.027%
Volcano Piece 2% = 9.804%
Volcano Piece 4% = 0.041%
Volcano Piece 7% = 0.014%
Lightning Piece 2% = 9.804%
Lightning Piece 4% = 0.020%
Lightning Piece 7% = 0.006%


สุ่มความสามารถ

โอกาสได้ความสามารถจากการดึงความสามรถ

STR/STA/DEX/INT/CRIT/DMMT/SPEED ASPD/ADOC/ATK/DEF/MP/FP/HP Chance/

( -28 -10 -19 -140 -112 -500 ) -----------0.0100000 %
( -25 -9 -17 -125 -100 -450 ) ------------0.2938270 %
( -22 -8 -15 -110 -88 -400 ) ------------- 0.6486111 %
( -19 -7 -13 -95 -76 -350 ) --------------1.1047619 %
( -16 -6 -11 -80 -64 -300 ) --------------1.7129630 %
( -13 -5 -9 -65 -52 -250 ) ---------------2.5644444 %
( -10 -4 -7 -50 -40 -200 ) -------------- 3.8416667 %
( -7 -3 -5 -35 -28 -150 ) ----------------5.9703704 %
( -4 -2 -3 -20 -16 -100 ) ----------------10.2277778 %
( -1 -1 -1 -5 -4 -50 ) ------------------- 23.6255776 %
( +1 +1 +1 +5 +4 +50 ) ------------------23.6255776 %
( +4 +2 +3 +20 +16 +100 ) --------------10.2277778 %
( +7 +3 +5 +35 +28 +150 ) --------------5.9703704 %
( +10 +4 +7 +50 +40 +200 ) -------------3.8416667 %
( +13 +5 +9 +65 +52 +250 ) -------------2.5644444 %
( +16 +6 +11 +80 +64 +300 ) ------------1.7129630 %
( +19 +7 +13 +95 +76 +350 ) ------------1.1047619 %
( +22 +8 +15 +110 +88 +400 ) -----------0.6486111 %
( +25 +9 +17 +125 +10 +450 ) -----------0,2938272 %
( +28 +10 +19 +140 +11 +500 ) ----------0.0100000 %

STR/+TA/DEX/INT CRIT/DMMT/SPEED ASPD/ADOCH ATK DEF MP/FP/HP Chance+
( 1 1 1 5 4 50 ) --------60 %
( 4 2 3 20 16 100 ) ---- 30 %
( 7 3 5 35 28 150 ) ---- 10 %

การแลกเปลี่ยนการ์ดWeapon Card Exchange:

D->C = 40%
C->B = 15%
B->A = 2%

Armor Card Exchange:

2%->3% = 40%
3%->4% = 15%
4%->7% = 2%

Credit by  http://www.gamerzplanet.net/foru ... ccess-rate-v13.html
*-*ffffwf1f
สุดๆ ๆ ๆ

ครายเหนคนคำนวนเนี่ย

= =
exp ของระบบแต่งงาน(เวลาที่ online ด้วยกัน)

เลเวล 1 - 0 นาที         
เลเวล 2 - 2880
2 วัน (2 วัน)
เลเวล 3 - 5986
4 วัน 3 ชั่วโมง 46 นาที (2 วัน 3 ชั่วโมง 46 นาที)
เลเวล 4 - 9336
6 วัน 11 ขั่วโมง 36 นาที (2 วัน 7 ชั่วโมง 50 นาที)
เลเวล 5 - 12949
8 วัน 23 ชั่วโมง 49 นาที (2 วัน 12 ชั่วโมง 13 นาที)
เลเวล 6 - 16845
11 วัน 16 ชั่วโมง 45 นาที (2 วัน 15 ชั่วโมง 56 นาที)
เลเวล 7 - 21047
14 วัน 14 ชั่วโมง 47 นาที (2 วัน 22 ชั่วโมง 2 นาที)
เลเวล 8 - 25579
17 วัน 18 ชั่วโมง 19 นาที (3 วัน 4 ชั่วโมง 32 นาที)
เลวเล 9 - 30466
21 วัน 3 ชั่วโมง 46 นาที (3 วัน 9 ชั่วโมง 27 นาที)
เลเวล 10 - 35737
24 วัน 19 ชั่วโมง 37 นาที (3 วัน 16 ชั่วโมง 51 นาที)
เลเวล 11 - 41422
28 วัน 18 ชั่วโมง 22 นาที (3 วัน 23 ชั่วโมง 45 นาที)
เลเวล 12 - 47553
33 วัน 0 ชั่วโมง 33 นาที (4 วัน 6 ชั่วโมง 49 นาที)
เลเวล 13 - 54165
37 วัน 14 ชั่วโมง 45 นาที (4 วัน 14 ชั่วโมง 12 นาที)
เลเวล 14 - 61296
42 วัน 13 ชั่วโมง 36 นาที (4 วัน 23 ชั่วโมง 51 นาที)
เลเวล 15 - 68986
47 วัน 21 ชั่วโมง 46 นาที (5 วัน 8 ชั่วโมง 10 นาที)
เลเวล 16 - 77281
53 วัน 16 ชั่วโมง 1 นาที (5 วัน 19 ชั่วโมง 15 นาที)
เลเวล 17 - 86226
59 วัน 21 ชั่วโมง 6 นาที (6 วัน 5 ชั่วโมง 5 นาที)
เลเวล 18 - 95873
66 วัน 13 ชั่วโมง 53 นาที (6 วัน 16 ชั่วโมง 47 นาที)
เลเวล 19 - 106277
73 วัน 19 ชั่วโมง 17 นาที (7 วัน 6 ชั่วโมง 24 นาที)
เลเวล 20 - 117498
81 วัน 14 ชั่วโมง 18 นาที (7 วัน 19 ชั่วโมง 59 นาที)
เลเวล 21 - 129600
90 วัน 0 ชั่วโมง 0 นาที (8 วัน 10 ชั่วโมง 42 นาที)


credit : slamme
exp ของระบบแต่งงาน(เวลาที่ online ด้วยกัน)

เลเวล 1 - 0 นาที         
เลเวล 2 - 2880
2 วัน (2 วัน)
เลเวล 3 - 5986
4 วัน 3 ชั่วโมง 46 น ...
ต้นฉบับโพสโดย Pimzaa เมื่อ 2010-9-5 10:51
เครดิตต้อง peanuts นะ..

เพราะผมเอามาจากกระทู้ข้อมูลของเขามา..


ปล.เพิ่งรู้นะเนี่ย!~
เจ๋งดีค่ะ
กลับไปรายการกระดานข่าว